Email  -  T : 050 4091333

Copyright
Deze website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Rekker Reclame Zuidlaren.
Alle foto’s en het ontwerp van de website: © Paul Rekker Zuidlaren

Algemene voorwaarden
Op alle gedane offertes en aangegane verplichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel. Op uw eerste verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.
U kunt deze ook hier bekijken.

Voor het bekijken van de algemene voorwaarden heeft u het gratis te downloaden programma Adobe Reader nodig.

Disclaimer

  1. Het onderstaande is van toepassing op de website.
    Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. Wij spannen ons er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en / of onjuist is.
  3. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
  4. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden op de website of de publicatie van de informatie op deze website in het algemeen.
  5. Alle rechten van deze website zijn voorbehouden aan ons en de fotoafbeeldingen aan de betreffende fotograaf, tenzij anders vermeld.
  6. Wij behouden ons het recht voor, deze disclaimer te wijzigen wanneer wij vinden dat daar aanleiding voor is.
  7. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Op alle gedane offertes en aangegane verplichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel. Op uw eerste verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.
U kunt deze ook hier bekijken.